ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิตยสารทางอีศาน เล่ม 23

ผู้แต่ง: ทางอีศาน

สำนักพิมพ์: นิตยสารทางอีศาน

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ฉบับ “หลวงพระบางเมืองโบราณ” เรื่องเด่น - หลวงพระบาง : จากรัฐจารีตสู่ทุนนิยมการท่องเที่ยว โดย จารุวรรณ ธรรมวัตร - กุดทิง มดลูกแห่งแม่นํ้าโขง โดย ปรินทร์ จิระภัทรศิลป - แก้ปัญหา “ข้าวค้างสต๊อค” โดย ศุภกิจ นิมมานนรเทพ - ประเพณีเดือนสี่ กลอนลำฮีต-คอง โดย สุนทร ชัยรุ่งเรือง พร้อมเนื้อหาอันลึกซึ้งถึงรากเหง้า จากคอลัมน์ต่าง ๆ ในเล่ม และเรื่องสั้น – เรื่องยาว กวี สาระบันเทิงต่าง ๆ ครบครัน และเข้มข้นเช่นเคย"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-08 01:06
2019-02-08 01:06
2019-01-19 01:07
2019-01-18 01:08