ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ตลาดไทย ใหญ่ทั้งโลก
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

สินค้าไทยใหญ่ในระดับโลกได้ไม่ยาก หากสามารถล่วงรู้ถึงความต้องการของผู้ซื้อจากทั่วโลก และสามารถผลิตหรือปรับสินค้าของไทยให้ตรงกับความต้องการได้
โดยเฉพาะในเวลาทองอย่างในขณะนี้ ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ ได้ปรับเปลื่ยนพฤติกรรมและความคิด หล่อหลอมจนเป็นมุมมองที่คล้าย ๆ กันของผู้ซื้อทั่วโลก
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้
- ทราบถึงความเป็นมาของรูปแบบการค้าโลกว่าอะไรที่ "Out" ไปแล้ว และ "In" อยู่ในขณะนี้
- มองเห็นอีกมุมหนึ่งของโลกปัจจุบัน และฉายภาพให้ดูโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริง
- เข้าใจความนึกคิดของผู้ซื้อจากตลาดโลกแบบเจาะลึกว่า การเลือกซื้อสินค้านั้นไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพกับราคาอีกต่อไป
- ได้รับข้อมูลแบบฟันธงว่าสินค้าประเภทใดที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกนับจากนี้ไปถึงอนาคต
- ได้รับคำแนะนำว่าจะต้องปรับตัวหรือเริ่มผลิตสินค้าอย่างไร
- ได้เห็นและทราบช่องทางการขาย พร้อมด้วยเทคนิคและสูตรสำเร็จในการทำการตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการค้าสมัยใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยทั้งหมดนี้เพื่อโอกาสของสินค้าไทยในการขยายตลาดขนาด 70 ล้านค้นในประเทศไทย ไปสู่ตลาดโลกที่มีขนาด 7,000 ล้านคน