ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Python สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

สอนงาน Data Science ต่างๆ โดยใช้ภาษา Python อีกทั้งยังสอนวิธีใช้งาน Library ยอดนิยม Pandas, NumPy, Matplotlib และ Scikit-learn
ให้เรียกใช้งานด้วย สอนทำ Data Visualization พร้อมตัวอย่างใช้งาน  Machine Learning  อย่างเช่น ทำนายยอดขาย, วิเคราะห์แนวโน้มมะเร็ง,
อนุมัติเงินกู้, SentimentalAnalysis (วิเคราะห์ข้อความ), Image Recognition, Customer Segmentation (แบ่งกลุ่มลูกค้า)