ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ล้านแรกจากสอนพิเศษ เคล็ดลับติวเตอร์เงินล้าน
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมจากประสบการณ์จริง เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆในการสร้างเงินล้านก้อนแรกจากการสอนพิเศษ
ที่ผู้เขียนเคยทำสำเร็จมาแล้ว ด้วยวินัยและความตั้งใจ จึงได้ก้าวไปถึงจุดนั้นอย่างภาคภูมิใจ
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านที่อยากทำงานในสายอาชีพนี้